TEOG NEDİR

TEOG HAKKINDA GENEL BİLGİ

Teog 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın (Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş) kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Teog merkezi ortak sınavlar kapsamında;

* 1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.
* 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.
* Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.
* 1. Teog ortak sınavları 2014 yılında Kasım ayı son haftasında 2. Teog sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.
* Teog ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.
* Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,
* Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.
* Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.
* Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.
* Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.
* Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.
* Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

Teog Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;

* Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.
* Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )
* Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerinden
* Yerleştirmeye esas paun ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.
* Yerleştirmeye esas puanın %30’nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları
* % 70’ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.

1. TEOG Nedir?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş yani kısaca TEOG, daha önceki liselere yerleştirmede kullanılan SBS yerini aldı.

SBS siteminde tek bir sınavda öğrencinin başarısı değerlendirilmekteydi; TEOG’da ise başarı anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlenmektedir.

Tüm ülkede eş zamanlı olarak uygulanacak TEOG sınav sisteminde öğrenciler birinci eğitim öğretim döneminde Kasım ayının sonunda, ikinci eğitim öğretim döneminde ise Nisan ayının sonunda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dilderslerinden ayrı ayrı ortak sınava gireceklerdir.

Ortak sınav sonunda alınan notlar bir dönemde 3 yazılısı olan derslerin 2.yazılı sınavı yerine; 2  yazılısı olan derslerin 1.yazılı sınavı yerine geçecektir. Yani ortak sınav sonunda alınan notlar aynı zamanda:

Türkçe, 2.yazılı notu
Matematik, 2.yazılı notu
Fen ve teknoloji, 2.yazılı notu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1.yazılı notu
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 1.yazılı notu
Yabancı dil, 2.yazılı notu

yerine geçecektir. Kısacası ortak sınavlar sonunda alınan notlar hem derslerin yazılı sınavları hem de liselere yerleştirmede hesaplanacak Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) yerine geçecektir. Bu anlamda her bir dersin sınavından alınan notun önemi çok büyüktür. Yazımın devamında Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nasıl hesaplanır, detaylarıyla anlatacağım…

2. Ortak Sınavlar

Sınavlar Ne Zaman?

Ortak sınavlar 1. dönemde Kasım ayının son haftası iki günde, 2. dönemde ise Nisan ayının son haftası iki günde yapılacak. Öğrenciler birinci günde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden; ikinci günde ise Fen ve Teknoloji, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden olmak üzere toplamda 6 testten sınava gireceklerdir.

Sınavların Türü ve İçeriği Nasıl Olacak?

Ortak Sınavlarda her ders için 20’şer soruluk test (4 şıklı)  ve 40’ar  dakika zaman verilecektir. Net hesaplamasında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu durumda boş soru bırakılmaması öğrencilerin yararına olacaktır.

ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA
Matematik 10.30 20 40 DAKİKA
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 12.00 20 40 DAKİKA

 

ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.30 20 40 DAKİKA
Yabancı Dil 12.00 20 40 DAKİKA

Ortak sınavlarda öğrenciler sınav gününe kadar derslerde gördükleri konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklardır, okulda görmedikleri konu ve kazanımlardan kesinlikle soru ile karşılaşmayacaklardır, 2. dönemde Nisan ayının son haftası yapılacak TEOG sınavında her ders için 1. dönemin başından itibaren tüm konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklardır. Bu durumda derslerini hassasiyetle takip eden öğrencilerin daha başarılı olacağı çok açıktır. Öğrencilerin sınavlarda sorumlu olacağı Ders-Konu-Kazanım dağılım çizelgesi MEB tarafından her yıl eğitim-öğretim yılının başında düzenlenerek duyurulmaktadır.

Burayı tıklayarak web sitemde yayımladığım 2014-2015 yılına ait Ders-Konu-Kazanım çizelgesini inceleyebilirsiniz.

3. Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

Puan hesaplaması biraz karmaşık, aşağıda tüm detaylarıyla anlattım fakat amacınız bir an evvel puanınızı hesaplayıp öğrenmek ise bu amaç için hazırladığım TEOG Puan Hesaplayıcı programını kullanmanızı öneririm. TEOG Puan Hesaplama programı için burayı tıklayın.

Yukarıda da bahsettiğim üzere ortak sınavlardan elde edilen puanlar ilgili dersin yazılı notu yerine geçecek ve aynı puan TEOG sisteminde liselere yerleştirmede kullanılacak Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)hesaplamasında kullanılacaktır.

TEOG Yerleştirmeye Esas Puan hesaplanmasında; 6-7 ve 8. sınıf düzeylerinde elde ettiğiniz Yıl Sonu Başarı Puanı ve Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının toplamının ikiye bölünmesi Yerleştirmeye Esas Puanımızı oluşturacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır? (AOSP)

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanımız her bir dönem için 700 tam puan üzerinden hesaplanmaktadır. Her bir dersten aldığımız puanı o dersin ağırlık katsayısı ile çarpıp, çarpımların toplamını ise yine aynı derslerin ağırlık katsayıları toplamına böleceğiz. Elde ettiğimiz rakamı önce 100’e böleceğiz, ardından 700 ile çarparak birinci dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına ulaşmış olacağız. Aynı yolla ikinci dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanımızı da hesaplayıp, iki dönemin toplamını 2’ye bölerekAğırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına ulaşmış oluyoruz.

Son olarak 6.7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarını ve Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanını toplayıp ikiye bölerek 500 tam üzerinden TEOG Yerleştirmeye Esas Puanına ulaşıyoruz…

Derslerin Ağırlık Katsayıları;
Türkçe, Matematik, Fen : 4
İnkılap Tarihi, İngilizce, Din Kültürü : 2

Bir örnek vereyim;

OSP (Ortak Sınav Puanı)
SP (Sınav Puanı)
HDS (Haftalık Ders Saati)
(YEP) Yerleştirmeye Esas Puan
(YBP) Yıl Sonu Başarı Puanı

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x HDSTürkçe + SPMat x HDSMat + SPFen x HDSFen + SPİnk.Tar.x HDSİnk.Tar. + SPYab.Dil x HDSYab.Dil + SPDin x HDSDin) / HDSTop.) / 100) x 700)

= ((( (85×4 + 35×4 + 90×4 + 85×2 + 60×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778

2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
= ((( (90×4 + 75×4 + 70×4 + 80×2 + 70×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)
= 540.5556

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778 + 540.5556 ) / 2 = 519.1667

8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı = 78.2292
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı = 68.9700
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı = 75.8700
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı = 519.1667

Yerleştirmeye esas puan (YEP)
Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( 6YBP + 7YBP + 8YBP + AOSP ) /2

= (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2

= 371.1179

 

 

Lise tercihinde TEOG sınavının önemi nedir?

Lise tercihi nasıl yapılır? TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Lise tercihi yapacaklara tavsiyeler…

Öğrencinin kaliteli eğitimine öncelik veren bir yaklaşım sergileyen Eğitim Koordinatörü Selim Çifçi, kazanılan puanlarla yapılabilecek en iyi seçim için bilinmesi gerekenleri sıralamadan önce sınavda arzu edilen başarıyı sağlayamamış çocuklara toleranslı davranılması gerektiğini hatırlatıyor. “Eğer sınav sonuçları arzu edilen lisede öğrenim görmeye yeterli değilse, öncelikle hayatın ve başarının tek bir sınavla ya da lise seçimi ile gelmediğini hatırlamak gerek. İnsan hayatında her gün, her sınav önemli ama bütün umutları tek bir konuya bağlamanın, henüz 8. sınıftan yeni mezun olan çocuklarımıza bir faydası olmuyor. Amacımız, çocuğumuzu iyi yetiştirmekse ilk hedefimiz, onu başarıda ve başarısızlıkta kabullenmek, sevgimizi göstermek olmalı. Onları daima iyi motive etmemiz gerektiğini akılda tutarak, öğretmenlerin de desteği ile mümkün olan en iyi seçimleri yapalım” diyor. İşte ERA Kolejleri’nin deneyimli eğitimcisinden, lise seçimi yaparken bilinmesi gereken başlıklar:

1-TEOG Sınav Sonuçları Hangi Liselere Girişte Kullanılacak?

Sonuçlar; Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri başta olmak üzere Mesleki ve Teknik, Anadolu İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu Liseleri’ne öğrenci yerleştirmede geçerli olacak. Ayrıca yabancı özel okulların yanı sıra bazı kolejler de TEOG kapsamında yapılan sınavların sonuçlarına göre öğrenci alacak.

2- TEOG Puanları Karne Notunu Nasıl Etkileyecek?

Ortak sınavlarda alınan puanlar, yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Buna göre öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısıyla çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle de yılsonu başarı puanı elde edilecek. Puanlamanın 100 tam puan üzerinden yapılacağını da hatırlatalım.

3- TEOG Sonrası Liselere Yerleştirmede Hangi Puan Kullanılacak?

Liselere girişte Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) dikkate alınacak. YEP için öncelikle öğrencilerin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) hesaplanacak. Bunun için ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayılarıyla çarpılacak. Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle AOSP hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

YEP hesaplanırken öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanacak. Elde edilen toplam puan ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecek. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak. Örneğin 8. sınıf YBP’si 78.2292; 7. sınıf YBP’si 68.9781; 6. sınıf YBP’si 75.8759; AOSP’si de 519.1667 olan bir öğrencinin YEP’i 371.1249 olarak hesaplanır. Liselere yerleştirmede de bu puan dikkate alınacak. Aileler, teknik hesaplama gerektiren konularda okulların rehberlik bölümlerinden yardım alabilirler.

4- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı-PYBS Yapılacak Mı?

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, ayrıca PYBS’ye girmeyecek; ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleriyle değerlendirilecekler. Parasız yatılı okumak isteyen öğrenciler, bağlı oldukları Okul Müdürlüğü’ne 9 Eylül 2016 tarihine kadar, gerekli belgelerle başvurabilirler. Bursluluktan yararlanmak isteyen öğrencilerin ise kendi kayıt yaptırdıkları okullardaki müdürlüklere 30 Eylül 2016 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- Lise Tercihleri Nasıl Yapılacak?

  1. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecekler. Önce 30 Haziran – 14 Temmuz tarihlerinde özel okullar için kayıtlar alınacak. Devlet okulları için tercihler ise, 15-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu yıl çok önemli bir ayrıntı var. Özel okul kayıtları devlet okullarına yapılacak kayıtlardan önce olacağı için özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayacaklar. O nedenle devlet okuluna gitmeyi düşünenlerin özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünmeleri gerekiyor. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

6- Kaç Lise Tercihi Hakkı Var?

Yerleştirmede öğrencilerin tüm okul türleri arasından 25 tercih yapma hakkı bulunuyor.

7- TEOG Sonrasında Hiçbir Tercihine Yerleştirilemeyenlerin Durumu Ne Olacak?

Tercihlerinden hiçbirine yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 3 tercih hakkı tanınacak.

8- Güzel Sanatlar ve spor Liselerine Nasıl Başvurulacak?

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’ne yerleştirme, bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak, 22 Temmuz’da tamamlanacak. Ancak söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri halinde, önceki okul (Güzel sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi) hakkından vazgeçmiş sayılacaklar.

9- TEOG Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Liselere yerleştirme işleminin sonuçları, 8 Ağustos 2016 tarihinde MEB.gov.tr, Oges.meb.gov.tr ve E-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ile sonuç bilgilerini sorgulayabilecekler. Öğrencilere ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

10 – Tercihlerden Kim Sorumlu?

Tercihlerin listesinden veli sorumludur. Onay işleminden ise veli ve Okul Müdürlüğü birlikte sorumlu olacaktır.

11- Nakil Başvuruları Nasıl Yapılacak?

9-15,19-23,26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemleri gerçekleşecektir ve 3 tercih alınacaktır.

Açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, 5-8 Eylül tarihlerinde boş kalan kontenjanlara başvurmayı talep etmeleri halinde, il/ilçe sınırları içinde 3 tercih yapabileceklerdir.

 

TEOG yüzdelik dilime göre tercih nasıl yapılır?

TEOG sınav sonuçları açıklanırken, okulların yüzdelik dilimleri düştü. İşte TEOG’da tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar…

Milyonlarca öğrencinin geleceğine yön verecek en kritik sınavlarından biri olan TEOG sınav sonuçları açıklandı. TEOG sınavının önceki yıllara göre daha zor olması nedeniyle okulların yüzdelik dilimlerinde de az da olsa düşüş yaşandı. Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Gonca Özaksoy, geçen yıl aynı netleri yapan öğrencinin bu yıl yüzdelik diliminin daha başarılı olduğunun altını çizdi. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları belirten Özaksoy, öğrencilerin il geneli yüzdelik dilimin altında tercih yapmalarını gerektiğini belirtti.

TEOG yüzdelik dilimleri tıkla indir

TEOG YEP puanları tıkla öğren

TEOG tercih işlemleri tıkla başla

İki aşamalı olarak 27- 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Temel Öğretimden Ortaokula Geçiş Sistemi sınavının sonuçları açıklandı. Öğrencilerin 15-25 Temmuz tarihleri arasında yapacakları TEOG tercihlerinin sonuçları 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

TEOG sınav sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Gonca Özaksoy; “ Diğer yıllara oranla bu yıl TEOG’da soruların zor ve seçici olması öğrencilerin başarı sonuçlarını da etkiledi. Ankara geneli okullara baktığımızda okulların yüzdelik dilimlerde az da olsa düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Geçen yıl aynı netleri yapan öğrencinin bu yıl yüzdelik dilimi daha başarılı. Öğrenciler de tercih yaparken Türkiye geneli yüzdelik dilimlerinin üzerinde ve il geneli yüzdelik dilimlerinin altında yer alan okulları seçmeliler. Eğer öğrenci tercih ettiği okullara yerleşemezse açık liseye kaydı düşecektir. Nakil döneminde veli açık liseden örgün eğitim veren bir liseye nakil talebinde bulunabilir. Fakat bu süreç veli ve öğrenci için stresli geçebilir” diye konuştu

 

Öğrencilerin TEOG’da performansı en düşük dersi hangisi?

Liseye geçiş sınavı TEOG’a 1 milyon 131 bin öğrenci sınava girdi.

33 bin ila 37 bin arasında öğrenci katılmadı, 16 öğrencinin sınavı iptal edildi. Gelenek yine bozulmadı ve TEOG’ta öğrenciler en kötü performansı matematik sınavında sergiledi. Matematik ortalaması 100 üzerinden 42 olarak gerçekleşti. Öğrenciler en yüksek başarıyı 78 ortalamasıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde elde etti. Testlerin tamamını doğru yapan öğrenciler cinsiyet yönünden incelendiğinde ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre üstün olduğu görüldü.

 

 

 

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavı / Sınavları nedir?

2014 yılından itibarin Türkiye’deki tüm ortaöğretim okulları anadolu lisesine dönüştürülmüştür ve okullara yerleştirme puan esasına göre yapılacaktır. TEOG Sınavları, bu yerleştirmelerde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan sınavlardır.

Hangi derslerden sınav yapılacak?

Sınavlar Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil (Toplam 6 ders) derslerinden yapılacaktır.

Öğrenciler;
sınavın 1. günü Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden;
sınavın 2. günü Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden
sınava gireceklerdir.

Sınavlarda kaç soru var ve sınav süresi ne kadar?

Her dersin sınavında 20 soru sorulacak ve süre her ders için ayrı ayrı 40 dakika olacaktır.

Derslerin ağırlıkları ne kadar?

Sınavda her dersin kendine ait bir ağırlık katsayısı kullanılacaktır. Derslerin ağırlıkları şöyledir:

Türkçe 4,
Matematik 4,
Fen ve Teknoloji 4,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.
Yabancı Dil 2.

Ders ağırlıkları hesaplamayı nasıl etkiler?

Her dersten alınacak puan dersin ağırlığı ile çarpılacak, sonuçlar toplandıktan sonra bulunan değer derslerin ağırlıklarının toplamına bölünecektir. Bu nedenle ağırlığı yüksek olan dersler ortalamayı daha yüksek oranda etkileyecektir.

TEOG hesaplaması nasıl yapılacak?

  1. dönem TEOG sınavları sonucu 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı) denir. Aynı şekilde 2. dönem TEOG sınalarından da AOSP hesaplanacaktır.

Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı not ortalamalarının (yıl sonu başarı puanl) toplamı, 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanacak ve 2’ye bölünerek YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) hesaplanacaktır.

Özel okullar da aynı hesaplamayı mı kullanacak?

Özel okullar farklı bir hesaplama ile öğrenci alacaklardır. Hesaplamada sadece Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri esas alınacak ve toplam puan 800 üzerinden hesaplanacaktır. TEOG hesaplama sayfamızda özel okul yerleştirme puanınızı da hesaplayabilirsiniz.

Öğrenciler sadece özel okula başvuracak bile olsalar tüm sınavlara gireceklerdir. Ayrıca TEOG sınavlarında her bir dersten alınacak puan, dersin yıl sonu notunu ve dolayısıyla yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını da etkileyeceğinden özel okulların hesaplamada kullanmadığı dersler haricindeki derslere de önem vermek gerekmektedir.

TEOG sınav sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

TEOG sınav sonuçları E-Okul sisteminde yayınlanacak ve sonuçlar ilan edildiğinde meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

TEOG sınavlarına nerede gireceğim?

Öğrenciler özel durumlar dışında kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrencilerin sınava gireceği yerler E-Okul sisteminde ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

Ortaöğretim okullarına yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre Milli Eğitim Bakanlığının E-Okul sisteminden yayınlayacağı tercih listelerinden okul seçecekler ve yerleştirme puan esasına göre MEB tarafından yapılacaktır.

6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları nasıl hesaplanır?

Yıl sonu başarı puanları, öğrencilerin her dersten aldıkları yıl sonu notları ile derslerin haftalık ders saati sayılarının çarpımı ile bulunan değerin tüm derslerin toplam ders saati sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.